ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด : การชำระภาษีบำรุงท้องที่ หากไม่มาชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 นี้ จะมีการปรับขึ้นค่าภาษี
และ ปี 2553 จะมีการสำรวจภาษีใหม่ ขอเชิญท่านที่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวตง ให้มาแจ้งสำรวจด้วยในต้นเดือน มกราคม - เมษายน 2553 ให้นำหลักฐานที่ดิน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นได้ที่ อบต.อ่าวตง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 790 คน