ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.อ่าวตง ในวันพุธที่ 19 พ.ค.2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.30 น.
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรับเบี้ยยังชีพ
1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนามา 1 แผ่น สำหรับผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง
2. กรณีมีผู้มารับแทน สิ่งที่ต้องเตรียมมา
2.1 บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สูงอายุ พร้อมถ่ายสำเนามา 1 แผ่น
2.2 บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับแทน พร้อมถ่ายสำเนามา 1 แผ่น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 918 คน