ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 / 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
ตั้งแต่วันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 895 คน