ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 2/2553
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 / 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1128 คน