ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
  รายละเอียด :

อบต.อ่าวตงได้ทำการโอนเงินยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2553 จำนวน 3 เดือน เป็นเงิน 1,500 บาท เข้าบัญชีธนาคาร ธกส.สาขาวังวิเศษ เรียบร้อยแล้วโดยสามารถไปเบิกเงินที่ธนาคาร ธกส.สาขาวังวิเศษ ได้ตั้งแต่วันที่  10  ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 919 คน