ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :
อบต.อ่าวตงรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 4 ตำแหน่ง


1.เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5


2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5


3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5


4.ช่างเขียนแบบ 1-3/4


 


พนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและ


มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย)ให้ยื่นเอกสารได้ ณ ที่ทำการ อบต.อ่าวตง


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-206857 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 976 คน