ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง


ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


1.น.ส.วัชราภรณ์   ส่องสงค์


ตำแหน่งแม่บ้าน


1.นางจารี   รอดดำ


ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการ อบต.อ่าวตง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 898 คน