ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

อบต.อ่าวตงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง


ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


หมายเลขประจำตัวสอบ


 


ชื่อ-สกุล


สอบข้อเขียน


สอบสัมภาษณ์


100 คะแนน


รวม


200 คะแนน


 


คิดเป็นร้อยละ


 


ลำดับที่สอบได้


 


หมายเหตุ


ภาค ก


50 คะแนน


ภาค ข


50 คะแนน


รวม


100 คะแนน


 001.


นายถวัลย์  สีนวน


40


38


78


80


158


79


1


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 989 คน