ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 1/2554
  รายละเอียด :

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554


ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2554


ณ ห้องประชุมสภา อบต.อ่าวตง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 752 คน