ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 875 คน