ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
  รายละเอียด : ด้วยสภา อบต.อ่าวตงได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553
ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.อ่าวตง
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 726 คน