ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  รายละเอียด : อบต.อ่าวตง ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปก/ชก. จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปก/ชก. จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน