ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
  รายละเอียด : อบต.อ่าวตง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.100-004 สายบ้านหนองชุมแสง - บ้านส้านแดง หมู่ที่ 14 บ้านส้านแดง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,900 ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,273,090.38 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน