ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแดสฟัลท์คอนกรีต
  รายละเอียด : เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.100-004 สายบ้านหนองชุมแสง - บ้านส้านแดง หมู่ที่ 14 บ้านส้านแดง ต.อ่าวตง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,900 ตารางเมตร ตามประกาศ อบต.อ่าวตง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน