ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยางแบบราราแคพซีล ปี 2562
  รายละเอียด : แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคพซีล สายโตนทรายขาว - บ้านห้วยไม้ดำ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ระยะทาง 362 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน