ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 62
  รายละเอียด : แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.อ่าวตง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน