ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 1 ปี 62
  รายละเอียด : แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน