ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
  รายละเอียด : รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างของ อบต.อ่าวตง
อบต.อ่าวตง มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผช.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อบต.อ่าวตง ตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.ค.2562 ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 609 คน