ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนน
  รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล (para cape seal) สายโตนทรายขาว-บ้านห้วยไม้ดำ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จาก กม.3+800 ถึง กม.4+162 ระยะทาง 362 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน