ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนน
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๑๐๐-๐๐๕ สายโคกกระถิน-น้ำตกร้อยชั้นพันวัง หมู่ที่ ๗ บ้านไสใหญ่ ตำบลอ่าวตง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๕๐ ตาราเมตร ไหล่ทางาข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน