ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนน
  รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 100-005 สายโคกกระถิน-น้ำตกร้อยชั้นพันวัง หมู่ที่ 7 บ้านไสใหญ่ ตำบลอ่าวตง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,675 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,050 ตาราเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9,810,000.00
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน