ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประกาศราคางานก่อสร้งถนน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๑๐๐-๐๐๒ สายบ้านเก่าขนุน-บ้านหน้าควน หมู่ที่ ๕ บ้านเก่าขนุน ตำบลอ่าวตง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๓๘ ตาราเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๗๕,๑๕๑.๓๘ บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน