ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน