ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ สวนของพ่อ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีกิจกรรมเข้าฐาน 5 ฐาน
ฐานที่ 1 ฐานศาสตร์พระราชา....สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ฐานที่ 2 ฐานอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ 3 โลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตลดโลกร้อน
ฐานที่ 4 ฐานบ้านประหยัดพลังงาน
ฐานที่ 5 ฐาน Zero waste (Reduce Reuse และ Recycle)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 496 คน