ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
เพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ดี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้มีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง ดังนั้น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
SLOT DEPOSIT PULSA
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 493 คน