ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศริบเงินประกันสัญญา
  รายละเอียด : อบต.อ่าวตงประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน