ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : อบต.อ่าวตงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม้น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
  รายละเอียด : อบต.อ่าวตงประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม้น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน