ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 118/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ

NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน