ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 119/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน