ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 133/2564 เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบหมายพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน