ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ. ๑/๑) (ผ.ถ. ๑/๑)
  รายละเอียด : ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยกำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ในการนี้ขอประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง (ส.ถ.1/1)
และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง (ผ.ถ.1/1)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 245 คน