ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งตรวจสอบข้อมูล ตามแบบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  รายละเอียด : แจ้งตรวจสอบข้อมูล ตามแบบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน