ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ม.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
11 ก.ค. 2562
3 รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 มิ.ย. 2562
4 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
84
18 ต.ค. 2561
5 การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
139
19 มิ.ย. 2561
6 รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
64
03 ม.ค. 2561
7 แจ้งการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561
73
25 ธ.ค. 2560
8 แจ้งการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
74
25 ธ.ค. 2560
9 แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
68
25 ธ.ค. 2560
10 ประชาสัมพันธ์จุดอ่านหนังสือประจำตำบลอ่าวตง
84
24 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14