ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ม.ค. 2565
2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 พ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 พ.ย. 2564
4 แจ้งตรวจสอบข้อมูล ตามแบบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 พ.ย. 2564
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 ต.ค. 2564
6 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 ต.ค. 2564
7 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 ต.ค. 2564
8 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ. ๑/๑) (ผ.ถ. ๑/๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
06 ต.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งแบะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ก.ย. 2564
10 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22