ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
744
01 ธ.ค. 2553
192 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
15 พ.ย. 2553
193 ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
850
10 พ.ย. 2553
194 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
914
21 ต.ค. 2553
195 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
794
19 ต.ค. 2553
196 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองชุมแสง ดาวน์โหลดเอกสาร
726
19 ต.ค. 2553
197 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
771
04 ต.ค. 2553
198 เลื่อนการสอบแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯเด็กเล็กของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
758
04 ต.ค. 2553
199 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กฯภาย ในศูนย์ฯยูงงามเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
855
30 ก.ย. 2553
200 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดหนองชุมแสง ดาวน์โหลดเอกสาร
861
29 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22