ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 มิ.ย. 2564
22 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
25 มิ.ย. 2564
23 ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ งดหรือชะลอการเดินทางไปจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดาวน์โหลดเอกสาร
63
25 มิ.ย. 2564
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 มิ.ย. 2564
25 เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
59
21 มิ.ย. 2564
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 มิ.ย. 2564
27 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 มิ.ย. 2564
28 ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 พ.ค. 2564
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 เม.ย. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22