ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 มี.ค. 2564
32 ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
19 มี.ค. 2564
33 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา แจ้งเรื่องให้ผู้ขอรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
10 มี.ค. 2564
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 มี.ค. 2564
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 มี.ค. 2564
36 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 มี.ค. 2564
37 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 มี.ค. 2564
38 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 17/2564เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ก.พ. 2564
39 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 10/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 ก.พ. 2564
40 แจ้งการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564
509
21 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22