ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
132
09 ส.ค. 2564
32 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
09 ส.ค. 2564
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
23 ก.ค. 2564
34 ประชาสัมพันธ์วันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
21 ก.ค. 2564
35 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 104/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
09 ก.ค. 2564
36 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
07 ก.ค. 2564
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 ก.ค. 2564
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
28 มิ.ย. 2564
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
28 มิ.ย. 2564
40 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
25 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25