ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรับสมัครตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
508
21 ธ.ค. 2563
42 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 152/2563 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ธ.ค. 2563
43 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563
45
10 พ.ย. 2563
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 ต.ค. 2563
45 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563
48
25 ก.ย. 2563
46 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563
49
19 ส.ค. 2563
47 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563
45
11 ส.ค. 2563
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ก.ค. 2563
49 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 69/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 ก.ค. 2563
50 ขอเชิญประชาชนร่วม กิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
43
20 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22