ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ งดหรือชะลอการเดินทางไปจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดาวน์โหลดเอกสาร
153
25 มิ.ย. 2564
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
23 มิ.ย. 2564
43 เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
141
21 มิ.ย. 2564
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
10 มิ.ย. 2564
45 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
07 มิ.ย. 2564
46 กฎหมายต้องรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
27 พ.ค. 2564
47 เคล็ดไม่ลับเลิกบุหรี่ให้สำเร็จ
8
27 พ.ค. 2564
48 ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
14 พ.ค. 2564
49 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
12 พ.ค. 2564
50 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25