ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563
127
11 ส.ค. 2563
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 ก.ค. 2563
73 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 69/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
09 ก.ค. 2563
74 ขอเชิญประชาชนร่วม กิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
124
20 มิ.ย. 2563
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
661
18 มิ.ย. 2563
76 แจ้งให้ตรวจสอบรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
617
18 มิ.ย. 2563
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
641
08 มิ.ย. 2563
78 แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
08 มิ.ย. 2563
79 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563
128
08 พ.ค. 2563
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
27 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25