ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
503
04 ก.พ. 2562
82 แจ้งการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562
516
24 ธ.ค. 2561
83 แจ้งการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562
528
24 ธ.ค. 2561
84 แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
535
24 ธ.ค. 2561
85 ขอเชิญบริจาคหนังสือตามโครงการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
525
20 ธ.ค. 2561
86 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
595
18 ต.ค. 2561
87 การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
636
19 มิ.ย. 2561
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องการให้บริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ก.พ. 2561
89 รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
621
03 ม.ค. 2561
90 แจ้งการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561
560
25 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22