แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2
การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการใช้งาน word 2007
32
13 มิ.ย. 2560
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
26
13 มิ.ย. 2560
3 การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
27
13 มิ.ย. 2560
4 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี
32
13 มิ.ย. 2560
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
28
13 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1