แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบระยะ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 เม.ย. 2565
2 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ม.ค. 2565
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
647
04 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1