ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ก.ย. 2563
2 อบต.อ่าวตงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม้น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 ส.ค. 2563
3 อบต.อ่าวตงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงเรือนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 ส.ค. 2563
4 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ส.ค. 2563
5 ประกวดราคางานก่อสร้างโรงแรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 ส.ค. 2563
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 ส.ค. 2563
7 ประกาศริบเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 พ.ค. 2563
8 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 พ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 พ.ค. 2563
10 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประกาศราคางานก่อสร้งถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12