ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ก.ค. 2562
2 ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ก.ค. 2562
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยางแบบราราแคพซีล ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 พ.ค. 2562
4 แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 พ.ค. 2562
5 แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 1 ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 พ.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองชุมแสง - บ้านส้านแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มี.ค. 2562
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 มี.ค. 2562
8 เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแดสฟัลท์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 มี.ค. 2562
9 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 ก.ย. 2561
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10