ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 ส.ค. 2563
2 ประกาศริบเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 พ.ค. 2563
3 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
19 พ.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
15 พ.ค. 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประกาศราคางานก่อสร้งถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 พ.ค. 2563
6 ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 พ.ค. 2563
7 ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 เม.ย. 2563
8 อบต.อ่าวตง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 เม.ย. 2563
9 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
50
31 มี.ค. 2563
10 ประกวดราคางานก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11