ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์สายบ้านนายสุธี รามอินทร์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 มี.ค. 2564
12 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 มี.ค. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์ สายบ้านนายสุธี รามอินทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 มี.ค. 2564
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์สายบ้านนายสุธี รามอินทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าววตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 มี.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโีครงการก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
24 ก.พ. 2564
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์สายบ้านนายสุธี รามอินทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 ก.พ. 2564
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
466
11 ก.พ. 2564
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
452
11 ก.พ. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๙ ตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
466
11 ก.พ. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าาวตง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
08 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14