ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ก.พ. 2564
22 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
447
19 ม.ค. 2564
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 ม.ค. 2564
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
465
12 ม.ค. 2564
25 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 ม.ค. 2564
26 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ธ.ค. 2563
27 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
30 พ.ย. 2563
28 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
30 พ.ย. 2563
29 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 พ.ย. 2563
30 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
547
14 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14