ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 อบต.อ่าวตงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม้น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
496
31 ส.ค. 2563
32 อบต.อ่าวตงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงเรือนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
27 ส.ค. 2563
33 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
514
18 ส.ค. 2563
34 ประกวดราคางานก่อสร้างโรงแรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
512
17 ส.ค. 2563
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
11 ส.ค. 2563
36 ประกาศริบเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
544
28 พ.ค. 2563
37 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
551
19 พ.ค. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
536
15 พ.ค. 2563
39 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประกาศราคางานก่อสร้งถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
527
05 พ.ค. 2563
40 ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
515
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14