ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 1 ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
22 พ.ค. 2562
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองชุมแสง - บ้านส้านแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
563
25 มี.ค. 2562
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
515
07 มี.ค. 2562
54 เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแดสฟัลท์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
530
07 มี.ค. 2562
55 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
26 ก.ย. 2561
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
527
05 ม.ค. 2561
57 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
31 ต.ค. 2560
58 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
29 ก.ย. 2560
59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ศพด. หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
26 เม.ย. 2560
60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลุ่มแมงไพร หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
571
26 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14