ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
568
21 เม.ย. 2560
62 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
21 เม.ย. 2560
63 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวงศ์ - สวนป่า หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
14 มี.ค. 2560
64 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยไสอ้อย ม.4 บ้านบางคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
588
14 มี.ค. 2560
65 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายป่าเคี่ยม - บ้านนางกุหลาบ ม.5 บ้านเก่าขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
589
14 มี.ค. 2560
66 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยสมเสร็จ ม.9 บ้านโตนชี ดาวน์โหลดเอกสาร
565
14 มี.ค. 2560
67 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
558
02 ก.พ. 2559
68 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโคกกฐิน - น้ำตกร้อยชั้นพันวัง ดาวน์โหลดเอกสาร
577
14 ม.ค. 2559
69 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 9 บ้านโตนชี ดาวน์โหลดเอกสาร
576
05 ต.ค. 2558
70 สอบราคาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
693
18 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14