ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สอบราคาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
18 มี.ค. 2558
72 สอบราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งถาวร ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
692
16 ม.ค. 2558
73 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมูที่ ๑๑ บ้านร้อยชั้นพันวัง จำนวน 3 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
723
26 พ.ย. 2557
74 โครงการขยายท่อเมนประปานครหลวง หมที่ ๔ บ้านบางคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
699
26 พ.ย. 2557
75 โครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงาน อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
734
11 พ.ย. 2557
76 สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.วัดหนองชุมแสง ดาวน์โหลดเอกสาร
744
27 ต.ค. 2557
77 สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านยูงงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
715
27 ต.ค. 2557
78 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักและผู้มาติดต่อราชการข้างห้อง กศน.อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
681
21 ต.ค. 2557
79 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
658
21 ต.ค. 2557
80 สอบราคาก่อสร้างกำแพงรั้วสำนักงาน อบต. หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
623
09 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14